WINTERSWIJK – In navolging op de succesvolle buurtactie van de Branderbosch Zuid hebben ook buurtbewoners op de Branderbosch Noord en de Piersonstraat actie gevoerd voor een AED. In totaal werden door de ambassadeurs van de Stichting Hart4Winterswijk bij ruim 200 adressen aangeklopt. De opbrengst is ruim voldoende om een AED inclusief een geklimatiseerde buitenkast te kunnen aanschaffen en te onderhouden voor een periode van tenminste tien jaar.

De AED is inmiddels bij de familie Ten Wolde aan de Generaal Berenschotweg 68 geplaatst en aangemeld bij de 112 meldkamer. Met de plaatsing van deze en de reeds geplaatste AED (hoek Jan Tooropstraat/ Max van Damstraat) kunnen de bewoners in de buurt Branderbosch/Piersonstraat bij een hartstilstand sneller op eerste hulp rekenen. Reanimatie kan dan binnen de cruciale tijd van zes minuten plaatsvinden, waarmee de kans op overleving aanzienlijk wordt vergroot.

Burgerhulpverleners
Met de aanschaf van de benodigde AED’s moeten er wel nog veel meer mensen bijkomen die kunnen reanimeren en zich aanmelden als burgerhulpverlener. Na registratie kan men door de 112 meldkamer opgeroepen worden om hulp te bieden wanneer de inzet van een AED van levensbelang kan zijn. De oproep vindt plaats middels SMS en/of WhatsApp indien men zich binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer bevindt. Dit systeem vindt geautomatiseerd plaats.
Een reanimatiecursus is te volgen via Hart4Winterswijk.nl. De cursus omvat slechts één cursusavond van ongeveer twee uur. Mensen die al een certificaat hebben en zich op willen geven voor een herhalingscursus kunnen zich ook op deze site opgeven. De kosten van 35 euro worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering.

Een voorlichtingsmiddag of -avond voor alle buurtbewoners volgt nog; buurtbewoners krijgen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze voorlichting wordt de procedure rond de meldingen uitgelegd, en ook het openen van de buitenkast en de inzet van de AED. Uitleg en het nabootsen van een reanimatie vindt plaats door de docenten van de reanimatiecursus. De ambassadeurs van de Stichting Hart4Winterswijk kregen van de stichting als dank voor hun inzet een cursus reanimeren aangeboden.