WINTERSWIJK – Bij de oprichting van de Stichting Hart4Winterswijk waren er maar acht AED’s in de bebouwde kom aanwezig. In ruim een jaar tijd is het aantal AED’s in de bebouwde kom van Winterswijk van acht naar 47 AED’s gestegen. Johan G. Esendam, voorzitter van de Stichting Hart4Winterswijk: “Dankzij sponsoring door bedrijven, maar vooral door spontane inzamelingsacties in woonbuurten hebben we dit aantal van 47 AED’s kunnen bereiken.” Op het kaartje zijn de buurten met gerealiseerde AED’s groen en de buurten waar een AED nog gewenst is, oranje.

Esendam verder: “De inzamelingsacties voor een eigen buurt-AED zijn een mooi voorbeeld van Wenters naoberschap. Ons stappenplan voor de inzamelingsacties is diverse keren door bewoners als onze ambassadeurs aangepast. Op basis van dat geoptimaliseerde stappenplan zijn mensen in hun buurt als ambassadeur huis aan huis langs de deuren geweest om geld in te zamelen voor een eigen buurt-AED. De AED’s zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor iedereen beschikbaar. Ons motto ‘Wonen vlakbij een AED, een veilig idee!’ is voor deze buurten gerealiseerd”.

Schoolvoorbeeld
In ruim twintig buurten zijn in de afgelopen periode succesvolle inzamelingsactie voor een eigen buurt-AED gehouden. Zoals in De Lelie waar Will de Graaff woont. Aan zijn woning hangt inmiddels de AED voor De Lelie. Will de Graaff vertelt: “Een week voordat de actie van start ging, hebben we beachvlaggen in de buurt geplaatst om de actie aan te kondigen. We zijn vervolgens met tien ambassadeurs straat voor straat, huis aan huis langs geweest om geld in te zamelen voor onze eigen buurt-AED. Via de actiebrief en het donatieformulier konden mensen op drie verschillende manieren kiezen voor een donatie. Mensen hebben spontaan en gul gedoneerd. Het belang van een AED op loopafstand in de buurt werd breed onderstreept. Mensen kennen altijd wel iemand in hun omgeving met hartproblemen. Het is van levensbelang dat, als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt, het slachtoffer binnen zes minuten gereanimeerd wordt. Door de gulle bijdragen kon Hart4Winterswijk de AED aanschaffen en aan mijn woning installeren, 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar voor de gehele buurt, voor iedereen. Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie, Wenters naoberschap!”

Nog zes buurten te gaan.
Johan Esendam van Hart4Winterswijk: “In zes buurten hangt er nog geen AED. Daar zijn wij nog op zoek naar mensen, die als onze ambassadeur geld willen inzamelen voor een AED in hun eigen buurt. Die buurten zijn: Het Kreil, Hoge Wieber Noord, Hoge Wieber Zuid, Hakkelerkamp, Helderkamp en het Windmolenveld. Mensen die in deze buurten wonen, en mee willen helpen, kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 06 12 06 04 01 of via een mailtje naar info@hart4winterswijk.nl. Begin oktober nemen wij dan contact met hen op, voor een keukentafelgesprek om op basis van het stappenplan, samen met hen de inzamelingsactie voor te bereiden. Wij hopen dat aan het eind van dit jaar in deze zes buurten ook een AED zal hangen, waarmee Winterswijk als eerste gemeente in de regio 100% HARTveilig zal zijn!”