Ook AED voor wijk Rikker Noord

WINTERSWIJK – Ook de wijk Rikker Noord is inmiddels voorzien van een AED. In totaal acht ambassadeurs hebben in de maanden maart en april 180 adressen benaderd voor een inzameling voor een buurt-AED in de Rikker Noord. Het betreft de straten: W. Dreeslaan, J.M. den Uyllaan, C.P.M. Rommelaan en P. Lieftincklaan.

Het is een uiterst succesvolle actie geweest, want de wijk heeft een kostendekkende buurt-AED verkregen. Inmiddels is deze buurt-AED geplaatst aan de P. Lieftincklaan 28 bij de familie Körver.
Op bijgaande foto alle acht ambassadeurs trots staan bij de gerealiseerde buurt-AED. Zij bedanken allen die hebben meegewerkt hartelijk voor hun bijdrage.

Voorlichtingsavond
Op dinsdag 29 mei geeft Stichting Hart4Winterswijk in Theater De Storm een voorlichtingsavond over alle ins en outs van de werking van een AED, de reanimatiecursus, hoe te handelen bij een hartstilstand en nog veel meer uiterst belangrijke informatie. Iedereen is welkom, ook zij die, om wat voor reden dan ook, niet hebben (kunnen) bij(ge)dragen aan de inzameling.
Wel is het noodzakelijk, dat men zich, gelet op de voorbereidingstijd en zaalbezetting, uiterlijk 23 mei aanmeldt bij het secretariaat van Stichting Hart4Winterswijk en wel op: info@hart4winterswijk.nl onder vermelding ‘Voorlichting De Storm 29 mei 2018’ met daarin uw naam, adres en het aantal personen.

Mocht de avond volgeboekt zijn, dan wordt eventueel een tweede avond gehouden op woensdag 30 mei. U ontvangt van de stichting een bevestiging op uw mail voor 29 mei of een nieuwe uitnodiging. De toegang is gratis en consumpties zijn voor eigen rekening.