Op bijgaand kaartje van de bebouwde kom staan alle AED’s aangegeven, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor iedereen openbaar beschikbaar zijn. Bij de oprichting van de Stichting Hart4Winterswijk eind 2016 waren er slechts 8 AED’s in de bebouwde kom beschikbaar. Inmiddels is het aantal AED’s in de bebouwde kom van 8 naar 51 AED’s gestegen.

Winterswijk – Johan G. Esendam, voorzitter van Hart4Winterswijk: “Als bestuur van Hart4Winterswijk zijn wij ontzettend trots dat wij dit aantal van 51 AED’s nu al hebben gerealiseerd. Dit is mede te danken door sponsorbijdragen van bedrijven, maar vooral door inzamelingsacties van mensen in hun eigen woonbuurten. Ondersteund met Beachvlaggen, actiebrieven en deelnameformulieren, zijn mensen als onze ambassadeurs in hun eigen buurt huis-aan-huis langs geweest om geld in te zamelen voor een eigen buurt-AED. Ons motto: WONEN vlakbij een AED, een VEILIG idee! Is voor deze buurten als een HARTveilige buurt nu gerealiseerd”.

6-minutenzones
Uitgangspunt voor de plaatsbepaling van de AED’s in wijken en buurten, zijn de zogenaamde 6-minutenzones van de Nederlandse Hartstichting. Esendam legt uit: “Een 6-Minutenzone is een gebied, dat zo is ingericht dat binnen 6 minuten de juiste handelingen kunnen worden verricht wanneer iemand een hartstilstand krijgt: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Hiervoor hebben we de bebouwde kom van Winterswijk opgedeeld in elkaar overlappende cirkels met een maximale diameter van 500 meter. In het hart van de cirkel wordt de AED geïnstalleerd.

Op bijgaand kaartje zijn in de groene cirkels de al gerealiseerde AED’s aangegeven. De oranje cirkels zijn de nog gewenste locaties waar nog een AED moet komen. Voor die buurten zullen er begin volgend jaar nog inzamelingsacties worden gehouden, om ook deze buurten HARTveilig te krijgen. Die buurten zijn Het Kreil, Hoge Wieber Zuid, Hakkelerkamp Noord, Hakkelerkamp Zuid, Helderkamp-Huininkhof en het Windmolenveld”. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden via info@hart4winterswijk.nl. Waar de AED’s hangen is te zien op de actuele kaart van de bebouwde kom en een overzichtstabel op website www.hart4winterswijk.nl”.

Volg een AED- en reanimatiecursus
Johan G. Esendam: “Met voldoende AED’s zijn we er echter nog niet. Rondom elke AED moeten er ook voldoende mensen komen die kunnen reanimeren. Daarom willen we het volgen van een AED- en reanimatiecursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en coördineren. Mede daarvoor zijn wij Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting geworden. Hiervoor is ons bestuur uitgebreid met 2 opleidingscoördinatoren: Hans Demkes en Hans van der Meij”.

Hans Demkes vertelt: “Als opleidingscoördinatoren werken wij samen met erkende instructeurs van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De cursus wordt gegeven in één van de volgende leslocaties: Rode Kruis gebouw Gasthuisstraat 78, Winterswijkse Uitdaging (Oude SNS-bank) Torenstraat 9 of het gebouw van Loge “De Achterhoek” Jeugdkerkstraat 6. De cursus duurt één avond, kost slechts € 35, – en wordt vaak vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed”.

 

https://www.winterswijkseweekkrant.nl/nieuws/algemeen/592033/waar-hangen-de-aed-s-in-winterswijk-