Bij de oprichting van de Stichting Hart4Winterswijk waren er maar 8 AED’s in de bebouwde kom aanwezig. Deze 8 AED’s zijn eigendom van de gemeente Winterswijk. In ruim een jaar tijd is het aantal AED’s in de bebouwde kom van Winterswijk van 8 naar 44 AED’s gestegen.

Winterswijk – Wim Kos, bestuurslid beheer van Hart4Winterswijk: “Dankzij sponsoring door bedrijven, maar vooral inzamelingsacties in woonbuurten hebben we dit aantal van 44 AED’s kunnen bereiken. Ondersteund met Beachvlaggen zijn mensen in hun eigen buurt als ambassadeur huis-aan-huis langs geweest om geld in te zamelen voor een eigen buurt-AED. De buurt-AED’s zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor iedereen openbaar beschikbaar. Ons motto Wonen vlakbij een AED, een veilig idee! is voor deze buurten gerealiseerd”.

In 6 buurten nog geen AED
Wim Kos: “In 6 buurten hangt er nog geen buurt-AED. Daar zijn wij nog op zoek naar mensen, die in hun eigen buurt als onze ambassadeurs geld willen inzamelen voor een eigen buurt-AED. Die buurten zijn: Het Kreil, Hoge Wieber Zuid, Hakkelerkamp Noord, Hakkelerkamp Zuid, Helderkamp en het Windmolenveld”. Aanmelden kan via info@hart4winterswijk.nl.

Reanimatiecursus
Johan G. Esendam, voorzitter van Hart4Winterswijk: “Wij zijn erg blij dat dat mensen spontaan en ruimhartig hebben gedoneerd voor een eigen buurt-AED, om daarmee hun eigen buurt HARTveilig te maken. Maar met alleen een buurt-AED zijn we er nog niet. Rondom elke AED moeten er ook voldoende mensen komen die kunnen reanimeren. Mensen weten vaak niet wat zij moeten doen als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. Na het plaatsen van een buurt-AED nodigen wij daarom alle bewoners uit voor een voorlichtingsavond. We vertellen dan hoe de melding en procedure van een hartstilstand bij de meldkamer van 112 verloopt. De werking van de AED wordt uitgelegd en wordt er een demonstratie van een reanimatie op een oefenpop gegeven. Na afloop kan men zich met aanmeldformulier inschrijven voor een reanimatiecursus. Het aanmeldformulier kan men ook downloaden van onze website.”

Informatie: opleidingen@hart4winterswijk.nl of hart4winterswijk.nl